31 : 18 - 18
[1]
[058565] Türkiye 1. organik hayvancılık kongresi bildirileri kitabı : 1-4 Temmuz 2010, Kelkit, Gümüşhane [Türkiye Organik Hayvancılık Kongresi (1.: 2010: Gümüşhane, Türkiye)] / Gümüşhane Üniversitesi
Sınıflama/YerSF95/.T847
Yazarlar Gümüşhane Üniversitesi
Basım BilgileriGümüşhane : Gümüşhane Üniversitesi, 2010Türkiye 1. organik hayvancılık kongresi bildirileri kitabı : 1-4 Temmuz 2010, Kelkit, Gümüşhane : 2010
Fiziksel Nitelik492 s : graf.;res.;şek.;tabl.;25 cm+CDRoom
NotlarBölüm sonlarında kaynakça var.
Konu BaşlıklarıHayvancılık.
Hayvancılık--Türkiye.
Organik tarım
Tarım ekolojisi.
Hayvan kültürü.
Çiftlikler, Küçük--Yönetim.
Livestock.
Livestock--Turkey.
Organic agriculture.
Agriculture technology.
Animal culture.
Farms, Small --Management.
Gümüşhane Üniversitesi.
Öz/Özet/İçindekilerİÇİNDEKİLER
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof.Dr.İbrahim AK’ın Açılış Konuşması……………………….…..…….1
Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan FETVACI’nın Açılış Konuşması……………….……..3
Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İhsan GÜNAYDIN’ ın Açılış Konuşması…………….….….……5
SUNULU BİLDİRİLER
Organic Livestock Farming In Eu, Support For Farmers……………….………………………………………………….6
Sonya IVANOVA‐PENEVA
Türkiye’de Organik Hayvancılık…………….………………………………………………………………………………………15
Vildan KARAARSLAN, Ülkü KÖSEOĞLU, Yücel SAYGI, Suat PARILDAR
Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların Gıda Olarak Tüketilmelerindeki Riskler………………………………26
Yavuz DİZDAR
Organik Hayvansal Ürünler ve Gıda Güvenliği Açısından Önemi……………………………………………………31
Mustafa TAYAR
Organik Hayvansal Üretim ve Çevre…………………………………………………………………………………..…………38
Yılmaz ŞAYAN, Nihat ÖZEN, Figen KIRKPINAR, Muazzez POLAT
Ekolojik Hayvancılıkta Türk Yönetmeliği “Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin
Yönetmelik”e göre Kontrol ve Sertifikasyon………………………………………………………………………………..49
Nurhayat BAYTURAN
Arı‐Ekoloji İlişkisi ve Organik Arıcılık……………………………………………………………………………………………52
M. Murat CENGİZ, Ferat GENÇ, Ahmet DODOLOĞLU
Organik Hayvansal Üretim Ve Yerel Evcil Çiftlik Hayvan Irklarımızın Sürdürülebilir Korunma
Sürecinde Coğrafi İşaretleme Kavramı………………………………………………………………………………………….58
M. İhsan SOYSAL , Cengiz ELMACI, Ünsal DOĞRU
Organik Et ve Süt Sığırcılığı…………………………………………………………………………………………………………..72
Vecihi AKSAKAL, Ömer AKBULUT, Bahri BAYRAM, Nurinisa ESENBOĞA
Organik Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği……………………………………………………………………………………………..84
Mehmet KOYUNCU, Mustafa KAYMAKÇI, Turgay TAŞKIN, İbrahim AK
Organik Tavukçuluk………………………………………………………………………………………………………………………94
Tülin AKSOY, Kamil KÜÇÜKYILMAZ
Türkiye’de Organik Yem Bitkileri Üretim Olanakları……………………………………………………………………109
Esvet AÇIKGÖZ, Mustafa TAN, Dr. Halil YOLCU
Doğu Anadolu Çayır ve Meralarının Organik Hayvancılık Açısından Önemi…………………………………116
Ahmet GÖKKUŞ, Ali KOÇ
v
Organik Silaj Yapımı ve Kullanımı……………………………………………………………………………………………....124
İsmail FİLYA
Organik Hayvancılıkta Yemler ve Hayvan Besleme İlkeleri……………………………………………………….…135
İbrahim AK, Ahmet ALÇİÇEK, Şadıman KARAMAN
Organik hayvansal üretim ile Dünya’da ve Türkiye’de Evcil Yerel Çiftlik Hayvan Genetik Kaynaklar
Çeşitliliği…………………………………………………………………………………………………………………………………….145
Cengiz ELMACI, Mehmet ERTUĞRUL, İhsan SOYSAL, Gürsel DELLAL, A. Oya AKIN, Erkan PEHLİVAN
Kelkit Organik Hayvancılık Projesi……………………………………………………………………………………………...167
İlhan BAŞARAN
Organik Hayvancılıkta Hayvan Sağlığının Korunması ve Tedavi…………………………………………………..170
Fikret EREŞİÇİ
Doğu Anadolu Bölgesinde Organik Tarım: İmkânlar ve Fırsatlar………………………………………………….178
Ahmet EŞİTKEN, Vecihi AKSAKAL, Bahri BAYRAM, Mehmet HASDEMİR, Faik KANTAR
Organik Hayvansal Üretim Ekonomisi ve Sözleşmeli İlişkiler……………………………………………………….187
Erkan REHBER, Sertaç GÖNENÇ
Organik Hayvansal Ürünlerin İşlenmesi……………………………………………………………………………………...199
Uğur GÜNŞEN
Organik Hayvansal Ürünler Pazarlaması………………………………………………………………………………..……208
Hasan VURAL
Toprağın Tadı……………………………………………………………………………………………………………………………..215
Gürsel TONBUL
POSTER BİLDİRİLER
Alternatif Kanatlı Yetiştiriciliği: Keklik Yetiştiriciliği……………………………………………………………………217
Sezai ALKAN, Kemal KARABAĞ, Taki KARSLI
Arıcılığın Orman Köylüleri ve Kırsal Kesimin Kalkınmasındaki Önemi…………………………………………224
Ayhan GÖSTERİT, Kemal KARABAĞ, Fehmi GÜREL
Bal Arısı (Apis Mellifera L.) Hastalıklarına Karşı Kullanılan Organik İlaçlar…………………….…………..229
Aykut BURĞUT, Ulviye KUMOVA, Hakan TOY, Necla ELDENİZ, Ayşegül BURĞUT
Bingöl İlinde Organik Süt Üretim Olanakların Araştırılması……………………………………………………….235
Cemal ÇAKMAK, Ufuk KARADAVUT, Gökçe ÖZDEMİR, Namet SEVİNÇ
Doğal Ekosistem İçerisinde Manda: Kızılırmak Deltası Örneği……………………………………………………242
Hüseyin ERDEM, Savaş ATASEVER, Ertuğrul KUL
Dünya ve Türkiye’de Organik Hayvancılık…………………………………………..………..……….……………………247
Yusuf Ziya CENGİZ
vi
Ekolojik Hayvansal Ürünler ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri………..………..…………………..…….…..……253
Merve Tuba YAVUZ
Hayvan Beslenme Teknikleriyle Organik Ruminant Hayvan Yetiştiriciliğinin İyileştirilmesi…………257
Nurcan ÇETİNKAYA
Karadeniz Bölgesi Ekolojik Koşullarında Organik Süt Koyunculuğunun Geliştirilmesinde Taze
Sperma İle Yapay Tohumlamanın Rolü ve Önemi…………..………..………..………..………..………..………..264
Kadir KIRK
Karadeniz Bölgesi Kırsal Kesiminde Yaşayan Köylülerin Gelir Düzeylerinin İyileştirilmesinde Küçük
Ölçekli Koyun İşletmelerinin Yeri ve Önemi………..………..………..………..………..………..………..……….…269
Kadir KIRK
Pedigrili Koyun Yetiştiriciliğinin Karadeniz Bölgesi Koyun Popülasyonlarının Verim Özelliklerinin
İyileştirilmesi Üzerine Etkileri………..………..………..………..………..………..………..………..………..…………..274
Kadir KIRK
Konya İlinde Organik Hayvancılık Potansiyeli ve Yaygınlaştırma Olanakları………..………..……………279
Orhan ERMETİN, Zeki BAYRAMOĞLU
Koyunculuk ve Tavukçulukta Organik Atıkların Kullanımı………..………..………..………..………..…………288
Ferda KÖYCEĞİZ, Özlem EKİNCİ, Hilal ÜRÜŞAN
Organik ve Konvansiyonel Yetiştirme Sisteminin Kahverengi ve Beyaz Yumurtacı Tavuklarda
Yumurta Verim Performansı ve Yumurta Kalitesi Üzerine Etkileri………..………..………..………..……….295
Kamil KÜÇÜKYILMAZ, Mehmet BOZKURT, Abdullah Uğur ÇATLI, Mustafa ÇINAR, Erol BİNTAŞ
Organik Hayvancılığa Uygun Kaba Yem Silajında Bir Seçenek: Balya Silajı ve Balya Silajında
Mekanizasyon…………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..……….….304
Harun YALÇIN, Bülent ÇAKMAK, Mehmet EVRENOSOĞLU, Hamdi BİLGEN
Organik Hayvancılıkta Alternatif Terapiler. ………..………..………..………..………..………..………..………….312
Mahmut KALİBER, Nazan DARCAN
Organik Hayvancılıkta Mevcut Durum ve Olası Gelişmeler………..………..………..………..………..…….…318
Mahmut KALİBER, Uğur ÖDEVCİ, Nazan DARCAN
Organik Hayvancılıkta Veteriner Homeopati…………..………..………..………..………..………..………...…….324
Esra CANOOĞLU, Yasemin ATATUŞ, Tayfur BEKYÜREK
Organik Kanatlı Beslemede Kullanılan Yem Katkı Maddeleri………..………..………..…………………..….…331
Şadıman KARAMAN, Hatice KALKAN, İbrahim AK
Organik Kanatlı Hayvan Üretiminde Yem ve Civciv………..………..………..………..………..………..……….…336
Bünyamin SÖĞÜT, Hakan İNCİ, Turgay ŞENGÜL
vii
Organik Kanatlı Üretiminde Antibiyotiklere Alternatif Yem Katkı Maddelerinin kullanımı. …………343
Sibel CANOĞULLARI, Mikail BAYLAN, S.Ercüment ÖNEL
Organik Koyunculuk ve Organik Kuzu Eti Üretimi…………..………..………..………..………..………..…………352
Hülya HANOĞLU, İbrahim AK
Organik Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Hayvan Refahını Etkileyen Unsurlar…………..………..…………...357
Nurcan Karslıoğlu KARA, Mehmet KOYUNCU
Organik Süt ve Süt Ürünleri…………..………..………..………..………..………..………..………..………..……….…..363
Dilek SAY, Nuray GÜZELER
Organik Tavukçulukta Besleme Prensipleri…………..………..………..………..………..………..………..………..369
Zeynep ERDOĞAN, Bülent ÖZSOY
Organik Üretim Modelinin Sığırlarda Et Kalitesi Üzerine Etkileri………..………..………..………..………….377
Savaş ATASEVER, Hüseyin ERDEM, Ertuğrul KUL
Organik ve Konvansiyonel Kanatlı Hayvan Yetiştirme Yöntemlerinin Değişik Yönlerden
Karşılaştırılması……………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………...……..381
Hakan İNCİ, Bünyamin SÖĞÜT, Turgay ŞENGÜL
Organik ve Konvansiyonel Metotla Yetiştirilen Hayvanlardan Elde Edilen Ürünlerde Bazı Özelliklerin
Karşılaştırılması……………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………389
Yusuf KONCA, Selma BÜYÜKKILIÇ, Jale METİN, Asiye Y. ADKINSON, Mehmet ÖZKAN
Organik ve Konvansiyonel Yetiştirilen Kıvırcık Koyunların Döl Verimi ve Kuzuların Büyüme
Özellikleri………………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..…….…..….400
İsmail ERDOĞAN, Ayhan CEYHAN, Tamer SEZENLER, Deniz SOYSAL, Ali Mehmet TALUĞ
Organik Yumurta Tavukçuluğu…………..………..………..………..………..………..………..………..………..……….408
Tahir BALEVİ, Behiç COŞKUN
Sığırcılıkta Organik ve Konvansiyonel Üretim Sistemlerinin Meme Sağlığı ve Süt Kalitesi Üzerine
Etkileri…………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..…….…..………..………..….417
Ertuğrul KUL, Hüseyin ERDEM, Savaş ATASEVER
Tavukçulukta Farklı Yetiştirme Sistemleri Ve Hayvan Refahı……………..………..………..………..…….…..422
Mikail BAYLAN, Sibel CANOĞULLARI, Tugay AYAŞAN
Yerli Gen Kaynaklarının Korunmasında Moleküler Genetik Markerlerin Kullanımı…………..…………430
Melike B. KARAKAYA, Yasemin ÖNER
Türkiyede Organik Koyun Besleme……..………..………..………..………..………..………..………..………..………436
Esad Sami POLAT, Mustafa GARİP
Hayvancılık Sektöründe İyi Tarım Uygulamaları………………………………………………………….………………444
Mehmet HASDEMİR, Faik KANTAR
viii
Organik Kanatlı Üretiminin Et Kalitesine Etkileri……………..………..………..………..………..………..………..453
Alev TURAN, Engin ÖZTÜRK
Kurak Koşullarda Organik Olarak Yetiştirilen Tek ve Karışım Halindeki Macar Fiğ ile Tahılların İz
Element İçerikleri…………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..……...461
Halil YOLCU, Hakan ÇAKICI, Muazzez POLAT
Biyolojik Gübre Uygulamalarının Macar Fiğ Bitkisinde Verim ve Bazı Morfolojik Özellikler Üzerine
Etkileri…………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..…..468
Halil YOLCU
Organik Hayvansal Ürünlerin İşlenmesi, Ambalajlanması ve Depolanması…………..………..……………473
Nur Efşan İNCEER, Bünyamin SÖĞÜT, Hakan İNCİ
Organik Tarım İşletmelerinde Baklagil Yem Bitkilerinin Ara Ürün Olarak Üretilmesi……….…………..480
Kadriye TAŞPINAR, Halil POLAT, Gülser YALÇIN
Organik Hayvancılık İşletmelerinde İnsan‐Hayvan İlişkileri……………..………..………..………..………..….484
Şenis Öziş ALTINÇEKİÇ, Mehmet KOYUNCU
Organik Gıda Üretiminde Yerel Zavot Irk Sığır Ve Süt Ürünleri Boğatepeköyü(Zavot) Örneği…..….490
İlhan KOÇULU
Cilt/Kopya No/İlintik.1
DetayDemirbaşCilt/Kopya NoKtp/Bölüm/OdaDurum
066196k.1Beykent - RaftaReserve Bölümünde
Özellikler[Kitap] [Basılı : Kağıt] [Latin : Türkçe] [Bağış]
MARC Aktarım